Privacy

Privacy verklaring

Cookie verklaring

SE neemt uw privacy serieus en we willen ervoor zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Hieronder vindt u een kort overzicht van welke gegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken en hoe u dit kunt beheren. U kunt onze privacyverklaring lezen voor meer informatie en meer. 


We verzamelen persoonlijke informatie over u wanneer u zich aanmeldt om de site te gebruiken en wanneer u een reservering maakt. Dit omvat uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, en in sommige gevallen uw postadres, geboortedatum en paspoortnummer. 

We gebruiken deze informatie zodat we (i) uw account kunnen aanmaken (ii) u op de hoogte kunnen houden over de deals waarvan we denken dat u ze wilt kennen en (iii) uw activiteit op de website kunnen volgen om u een website-ervaring op maat te kunnen bieden; 

We delen voornamelijk informatie met derden om reserveringen die u maakt te kunnen voltooien en met onze technische dienstverleners die ons in staat stellen om u e-mails te sturen over onze deals en om websitegedrag in kaart te brengen; 

Als onderdeel van de Secret Escapes-service sturen we u regelmatig e-mailupdates met onze beste deals, afgestemd op uw voorkeuren. Als u deze e-mails niet of minder vaak wilt ontvangen, kunt u uw voorkeuren ten alle tijden aanpassen in de accountsectie van de website. 

U hebt verschillende rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief het recht op toegang tot persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, en een recht om te verzoeken dat wij al dergelijke persoonsgegevens wissen. U kunt uw account verwijderen in de accountsectie, maar voor alle andere verzoeken neemt u contact op met klantenservice@secretescapes.be.1. Hoe Secret Escapes met privacy omgaat

De website en app die aan dit privacybeleid gekoppeld is, wordt beheerd door Secret Escapes Limited (“wij” of “ons”).  

Wij stellen uw interesse in onze website (onze “website”) of onze app (onze “app”) op prijs. Wij hechten veel belang aan privacybescherming en wij streven ernaar u te beschermen en uw privacy te respecteren. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij gegevens die verband houden met u of die u identificeren (hierna “persoonsgegevens”), verzamelen, opslaan, verwerken, overdragen, delen en gebruiken. Het beschrijft ook uw rechten inzake gegevensbescherming, inclusief het recht om bezwaar te maken tegen een deel van de door ons uitgevoerde verwerking. Meer informatie over uw rechten en hoe u ze kunt uitoefenen, kunt u vinden in het gedeelte “Toegang tot en Correctie van uw Persoonsgegevens”.  

Voor het doel van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming), is Secret Escapes Limited de verantwoordelijke van de persoonsgegevens die wij van u hebben.  

Secret Escapes Limited heeft haar dochteronderneming Secret Escapes GmbH aangewezen om voor deze doeleinden als vertegenwoordiger binnen de EU op te treden. Heb je vragen over dit beleid of de verwerking van je persoonlijke gegevens door Secret Escapes Limited, dan kun je per e-mail contact opnemen met onze vertegenwoordiger op DPO@secretescapes.com.

U dient er zich ook bewust van te zijn dat wij cookies gebruiken om informatie op te slaan terwijl wij toegang tot onze website of onze app bieden. U vindt meer informatie over ons gebruik van cookies in onze cookieverklaring hieronder. 


2. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN 

Wij verzamelen persoonsgegevens over u wanneer u rechtstreeks vrijwillig informatie indient bij ons, op onze website of via onze app. Dit kan bestaan uit informatie die u ons geeft wanneer u een lidmaatschapsaanvraag indient, een formulier invult, een vakantie aankoopt via ons platform, met ons correspondeert, u inschrijft op onze mailinglijst, nieuwsbrieven of andere vormen van marketingcommunicaties, antwoordt op een enquête, deelneemt aan een promotie of een andere functie van onze website of app gebruikt.   

Wij verzamelen ook indirect persoonsgegevens over u, zoals informatie over de pagina's die u op onze website of onze app bekijkt of het apparaat dat u gebruikt om onze website te bekijken of waarmee u een verbinding maakt met onze app.  

De onderstaande lijst beschrijft de categorieën van persoonsgegevens die wij over u verzamelen en hoe wij die informatie gebruiken. 

Contactgegevens: Wij verzamelen uw contactgegevens zoals uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en fysieke adressen die gekoppeld zijn aan uw account of eventuele reserveringen die u plaatst met behulp van onze dienst.  

Reserveringsinformatie: Wanneer u een vakantie reserveert via ons platform, of lid bent van een groepsreservering die gemaakt werd via ons platform, moeten wij mogelijk aanvullende informatie verzamelen om uw reservering te verwerken, inclusief paspoortnummers, informatie over een eventuele handicap die u hebt, dieetvereisten en/of religieuze overtuigingen. 

Commentaar en opmerkingen: Wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefoon, post of via een online formulier, zullen wij uw commentaar en opmerkingen registreren. Wij zullen ook uw commentaar en opmerkingen registreren die u geeft wanneer u antwoordt op enquêtes of deelneemt aan wedstrijden of promoties die wij organiseren. Wij zullen uw commentaar en opmerkingen ook gebruiken om uw vragen, problemen en twijfels te behandelen en onze dienst te verbeteren. 

Betalings- en transactie-informatie: Wij registreren welke vakanties u bij ons koopt en welke betalingsmethode u gebruikt voor de transactie. Wij zullen de betalings- en transactie-informatie gebruiken om betalingen te verwerken voor elke vakantie die u bij ons koopt. Hoewel wij alle transacties die u via de website of app doet registreren, slaan wij geen financiële informatie op - zoals uw creditcardnummers - aangezien wij een derde partij als betalingsprovider gebruiken om eventuele betalingen die u via de website doet te verwerken. 

Aanmeldgegevens website en app: Wanneer u een account aanmaakt bij ons, bewaren wij uw gebruikersnaam en wachtwoordgegevens zodat wij uw account kunnen beveiligen. Wanneer u de mogelijkheid krijgt om u aan te melden via een sociaal netwerk, bijvoorbeeld via Facebook, krijgen wij uw wachtwoord of andere aanmeldgegevens voor die accounts niet te zien. Wij krijgen alleen uw e-mail en naam. Zonder uw toestemming plaatsen wij niets op uw sociale netwerk of sturen wij niets door aan uw vrienden, volgers of contacten. 

Uw voorkeuren: Wij slaan informatie op over de voorkeuren die u instelt voor meldingen, marketinginformatie en over hoe u onze website en app te zien krijgt.  

Informatie over hoe u onze website en app gebruikt en er verbinding mee maakt: Wij verzamelen informatie over hoe u onze website of onze app gebruikt, zoals de pagina's die u bekijkt op onze website of onze app, het tijdstip waarop u onze website of onze app gebruikt en hoe lang u deze gebruikt, de website waar u vandaan kwam om onze website of onze app te bezoeken of de website waar u naartoe ging nadat u onze website of onze app had verlaten en alle selecties en keuzes die u maakt wanneer u onze website of onze app gebruikt.  

Wij verzamelen ook informatie over de computer, tablet, smartphone of overige elektronische apparatuur die u gebruikt om verbinding te maken met onze website of onze app. Deze informatie omvat mogelijk informatie over het type apparaat, unieke identificatienummers van het apparaat, besturingssystemen, browsers en toepassingen die via het apparaat verbinding maken met onze website of onze app, uw Internetserviceprovider of mobiel netwerk, uw IP-adres en het telefoonnummer van uw apparaat (indien het een telefoonnummer heeft).  

De informatie die wij verzamelen over hoe u onze website gebruikt of er verbinding mee maakt, houdt doorgaans verband met uw apparaat en niet met u als een bij naam genoemde individuele persoon. Indien u echter aangemeld bent op een geregistreerd account dat u bij ons hebt, kan deze informatie ook rechtstreeks met u in verband gebracht worden.    

Informatie over uw locatie: Naast de informatie die u ons vrijwillig meedeelt, verzamelen wij geen informatie over uw exacte locatie. Het IP-adres van uw apparaat kan ons helpen om een locatie bij benadering te identificeren. Wij verzamelen of traceren uw exacte locatie uitsluitend wanneer u uw toestemming hebt gegeven. Waar nodig zullen wij u om uw toestemming vragen voordat wij informatie over uw exacte locatie gebruiken.  

Informatie verstrekt door andere gebruikers: Soms verstrekken andere bezoekers op onze website of gebruikers van onze app informatie die verband houdt met u. In het geval dat gebruikers van onze website of onze app u willen uitnodigen om onze website of onze app te gebruiken of om informatie met u te delen over onze dienst of aanbiedingen, zullen wij de persoonsgegevens die zij over u geven gebruiken om hen te helpen om dit te doen. Wij zullen dit enkel doen wanneer zij aangeven dat u hen toestemming hebt gegeven om op deze manier met u communiceren. 

Alle persoonsgegevens: Wij zullen alle persoonsgegevens die wij verzamelen gebruiken om onze website, onze app en onze procedures en processen te bewaken en te verbeteren. Ons gebruik van uw persoonsgegevens op deze manier heeft niet tot gevolg dat informatie die eerder niet openbaar beschikbaar was, openbaar wordt gemaakt op onze website of via onze app.   

Op verschillende plaatsen op onze website of in onze app wordt u gevraagd om specifieke persoonsgegevens in te voeren. De persoonsgegevens die ingevuld moeten worden om gebruik te kunnen maken van de aangeboden reserveringsdiensten zullen worden weergegeven op het ogenblik dat de informatie verzameld wordt. Overige persoonsgegevens die u niet hoeft in te vullen om gebruik te maken van onze diensten, kunnen op vrijwillige basis worden meegedeeld en het staat u vrij om te besluiten om dergelijke persoonsgegevens niet in te vullen. 


3. HOE WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE GERBUIKEN EN WAT HIERVOOR ONZE WETTELIJKE BASIS 

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

Om een contract na te komen of om stappen te ondernemen die verbonden zijn met een contract. Dit is relevant wanneer u een reis boekt bij ons, meespeelt met onze wedstrijden of deelneemt aan onze promoties. Dit omvat: 

a) Uw identiteit verifiëren 

b) Uw betalingen en reserveringen verwerken en de informatie doorgeven aan relevante derde partijen (zoals luchtvaarmaatschappijen, hotels, touroperators en de bevoegde overheidsinstanties) indien nodig om uw reisarrangementen te voltooien. 

c) Met u communiceren over de diensten die we aanbieden en over vragen, problemen of bezorgdheden die u hebt of andere gebruikers hebben 

d) Het aanbieden van een klantendienst en ondersteuning 

e) Het gebruik van persoonlijke informatie over u die is opgenomen in privéberichten die andere gebruikers naar ons hebben gestuurd voor het invullen en afleveren van reserveringsbevestigingen en om hun eventuele vragen, problemen of bezorgdheden te beantwoorden. 

Zoals vereist om onze zaken te kunnen doen en ons legitieme belang na te streven. We zullen met name:  

a) Uw persoonlijke informatie gebruiken om ons te helpen nieuwe producten en diensten te ontwikkelen
 
b) Publicaties maken op uw sociale media of die van uw vrienden in overeenstemming met de privacy-instellingen van elk netwerk 

c) Uw reacties en meningen gebruiken om uw vragen, problemen en bezorgdheden te beantwoorden en onze diensten te verbeteren.  

d) Reacties en meningen die u uit (wanneer u reageert op enquêtes, meespeelt met wedstrijden of deelneemt aan promoties) gebruiken om aanbiedingen te bepalen die u misschien interessant vindt.  

e) Uw transactie-informatie en -geschiedenis gebruiken om reisaanbiedingen te bepalen die u misschien interessant vindt en om u marketing te sturen in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren  

f) Uw voorkeursinstellingen gebruiken om u meldingen en marketingcommunicatie te sturen en om onze site weer te geven in overeenstemming met uw keuzes 

g) Informatie gebruiken over hoe u onze site en app gebruikt en er verbinding mee maakt om uw website- en appervaring op uw apparaat te optimaliseren, om te bepalen welke aanbiedingen u misschien interessant vindt voor marketingdoeleinden en om het succes van onze marketingcampagnes te bepalen  

h) Een geschatte locatie gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud op onze site relevant is voor het gebied, de stad, de staat of het land waarin u uw toestel gebruikt 

i) Het gebruik van onze website of app volgen voor het opsporen en voorkomen van fraude of criminaliteit  

Onder bepaalde omstandigheden, als u ons toestemming geeft, zullen we: 

a) Elektronische marketingcommunicatie sturen in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren

b) Uw locatie bepalen om uw reisinformatie op u af te kunnen stemmen (inclusief hotels en aanbevolen luchthavens)  

c) Bepaalde cookies plaatsen en vergelijkbare technologieën gebruiken die onderhevig zijn aan toestemmingseisen  

Voor doeleinden die wettelijk verplicht zijn, zoals verzoeken van overheden of wethandhavingsinstanties die bezig zijn met de uitvoering van een onderzoek, 

Wij kunnen alle persoonsgegevens die wij verzamelen anoniem maken en als geheel verwerken (zodat de informatie u niet rechtstreeks identificeert). Wij kunnen de anoniem gemaakte informatie gebruiken voor uiteenlopende doeleinden waaronder het testen van onze IT-systemen, onderzoek, data-analyse, het verbeteren van onze website en het ontwikkelen van nieuwe producten en functies. 


4. INFORMATIE DIE WIJ DELEN MET DERDEN 

Wij kunnen uw persoonsgegevens mogelijk met de volgende partijen delen: 

1) Bedrijven in dezelfde bedrijvengroep als wij: onze dochterondernemingen (d.w.z. elke organisatie die wij bezitten of beheren) of ons holdingbedrijf of ultieme houdstermaatschappij (d.w.z. elke organisatie die ons bezit of beheert) en alle dochterondernemingen die zij bezitten. Onder dit privacyverklaring zullen deze bedrijven uw persoonsgegevens uitsluitend op dezelfde manier als wij gebruiken. Wanneer je een reis boekt bij Secret Escapes zullen jouw gegevens worden verwerkt door Secret Escapes GmbH.

2) Hotel- en reisaanbieders: wij zullen de vereiste persoonsgegevens delen met de hotels en de reisaanbieders bij wie u uw hotel of arrangement hebt geboekt zodat zij uw reservering kunnen regelen. 

3) Dienstverleners en adviseurs: derden die een dienst aan ons verlenen. Bijvoorbeeld dienstverleners die ons helpen om onze IT-infrastructuur te ondersteunen, in onze naam betalingen van u verwerken, analytische informatie voor ons verwerken over onze producten en diensten en professionele diensten verlenen zoals juridische en administratieve diensten. Deze derden mogen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met onze instructies en moeten uw informatie veilig houden. Zulke bedrijven zijn onder meer:

Amazon Web Services EMEA SARL, dat een deel van onze websitehosting levert;

Salesforce.com EMEA Limited, dat ons kern CRM-systeem levert, waarmee wij het verzenden van nieuwsbrieven naar onze leden beheren;

Sitel Europe Limited, dat ons klantenservicecentrum beheert en toegang heeft tot klantgegevens met als doel klanten te helpen bij hun boekingen en vragen;

Worldpay (UK) Limited, dat betalingsverwerking biedt voor alle reserveringen die via onze website worden gedaan;

Snowflake Computing Inc, dat databaseservices biedt waarmee we klantgegevens veilig kunnen opslaan.

4) Kopers van ons bedrijf: persoonlijke informatiepersoonsgegevens kan bekend gemaakt worden of overgedragen worden aan kopers of kandidaat-kopers van ons bedrijf of van onze activa als onderdeel van een dergelijke verkoop.   

5) Rechtshandhaving, regelgevingsinstanties en overige partijen voor juridische redenen: derden aan wie wij volgens de wet uw persoonsgegevens bekend moeten maken of aan wie wij uw persoonsgegevens bekend moeten maken om onze rechten, eigendom of veiligheid te beschermen of om de rechten, eigendom of veiligheid van anderen te beschermen. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie verstrekken aan de Customs and Border Protection instanties van de Verenigde Staten indien u naar de VS reist. Wij kunnen ook persoonsgegevens bekend maken aan derden om illegale activiteiten en overtredingen van overeenkomsten die wij met u gesloten hebben, te helpen opsporen en onderzoeken. 

6) Externe adverteerders: sommige persoonlijke gegevens worden gedeeld met externe bedrijven om advertenties van Secret Escapes of partners op andere locaties op internet weer te geven. We delen of verkopen de persoonlijke gegevens van leden niet voor direct marketing door externe bedrijven. Een aantal specifieke voorbeelden zijn:

(i) Cookies - Derden kunnen cookies op jouw computer of mobiele apparaat plaatsen om advertenties via onze site of onze app te presenteren. Deze bedrijven kunnen informatie gebruiken, in sommige gevallen inclusief jouw IP-adres, over je bezoeken aan onze website en andere websites om relevante advertenties weer te geven over goederen en services waarin je mogelijk geïnteresseerd bent. De informatie die via dit proces wordt verzameld, stelt ons niet in staat om jouw naam, contactgegevens of andere persoonlijk identificeerbare gegevens te identificeren, tenzij je ervoor kiest deze op te geven. Partners die we op deze manier gebruiken, zijn Google, Impact Radius en Captify. 

(ii) Facebook - We vergelijken periodiek het e-mailadres dat je op de Secret Escapes-website invoert met de Facebook-database. Als je een Facebook-account hebt, krijg je informatie over Secret Escapes in je nieuwsfeed waar je ervoor hebt gekozen om dergelijke advertenties te zien. Als je geen Facebook-account hebt, wist Facebook alle persoonlijke informatie die automatisch naar hen wordt verzonden. Alleen een gehasht e-mailadres wordt gedeeld met Facebook en de informatie wordt volledig versleuteld en veilig verzonden. Je kunt hier meer informatie over het proces vinden:

https://www.facebook.com/ads/about/?page_number=4&entry_product=ad_preferences.

Je kunt je ook afmelden voor dit delen en van informatie ervoor kiezen dergelijke advertenties niet te zien als je www.facebook.com bezoekt - Instellingen - Advertenties - Advertentie-instellingen.

(iii) Jetlore - Jetlore maakt gebruik van cookies en een gepseudonimiseerde gebruikers-ID om het gedrag van gebruikers op de website en e-mails samen te voegen om de inhoud die wordt verstrekt aan leden in de nieuwsbrieven van Secret Escapes te personaliseren. Ze ontvangen geen individuele e-mailadressen of andere persoonlijke gegevens, alleen een nummer. Dat aantal kan alleen worden verbonden met specifieke gebruikers op de eigen systemen van Secret Escapes.

Wij kunnen derden voorzien van algemene statistische informatie en analytische gegevens over de gebruikers van onze website of onze app, maar wij zorgen ervoor dat niemand geïdentificeerd kan worden aan de hand van deze informatie voordat wij deze bekendmaken. 


5. MARKETING EN RECLAME

Onze dienst bestaat erin u te voorzien van de meest recente hotel- en luxe reisaanbiedingen. De meeste marketingberichten versturen wij via e-mail, maar af en toe kunnen wij ook contact met u opnemen via de post of per telefoon. Indien u gebruik maakt van onze website of app, kunnen wij u ook push-meldingen sturen als u aangeeft dat u deze wilt ontvangen. Indien u geen of minder vaak marketingberichten van ons wenst te ontvangen, kunt u ons dit vertellen door uw marketingvoorkeuren in uw account te wijzigen.  

U kunt ook op ieder moment uw marketingvoorkeuren wijzigen door de hieronder beschreven instructies te volgen:  

E-mail – klik op de link 'uitschrijven' onderaan in onze marketing e-mails. Indien u een online account hebt bij ons, kunt u zich ook uitschrijven voor marketing e-mails via uw accountinstellingen. U kunt ook het gedeelte “uw account” van onze website bezoeken om de frequentie van onze communicaties aan u te beheren. In het tabblad “Uw e-mails” van het deel “uw account” van de website, kunt u ervoor kiezen om gedurende een bepaalde periode niet langer communicaties te ontvangen door op de desbetreffende schuifbalk te klikken. Met de optie 'samenvattingen' op de schuifbalk voor e-mailvoorkeuren kunt u er ook voor kiezen om de frequentie van onze e-mails te verlagen. U kunt zich hier ook uitschrijven. Zodra u uw mailvoorkeuren hebt gekozen, klikt u op “Wijzigingen opslaan” om ons uw voorkeuren te laten weten. Het staat ons vrij om met enige regelmaat bepaalde functionele of administratieve informatie met betrekking tot onze website of onze app toe te sturen (bijvoorbeeld updates), waarvoor u zich niet heeft aangemeld.  

App push-meldingen – u kunt te allen tijde uw voorkeuren voor push-meldingen wijzigen in de accountinstellingen voor de app. 

Indien u marketing van ons ontvangt via andere kanalen, bijvoorbeeld met de post of telefonisch en u dergelijke berichten niet langer wenst te ontvangen, kunt u ons via onze contactgegevens aan het einde van dit privacyverklaring vertellen dat u niet langer marketingmateriaal via de post of telefonisch van ons wenst te ontvangen. Wij merken op dat wij de meeste marketingberichten via e-mail versturen.  

Indien u ons toestemming hebt gegeven om dit te doen, kunnen wij uw contactgegevens delen met geselecteerde derde partijen zodat zij u informatie kunnen verstrekken over reisaanbiedingen die volgens hen interessant voor u zouden kunnen zijn. Wij zullen dit uitsluitend doen indien u ons uw ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven om dit te doen. 

Van tijd tot tijd nemen we aanbiedingen van geselecteerde derde partijen op in onze nieuwsbrieven als we denken dat ze interessant voor u zijn. Indien u beslist dat u dergelijke berichten niet langer wilt ontvangen, kunt u ons zeggen dat we dergelijke berichten niet meer mogen versturen via uw accountinstellingen. 


6. ONLINE RECLAME 

Wij, of onze reclamepartners, kunnen u reclameboodschappen tonen op onze website, onze app of op andere websites of apps. Om dit te doen, kunnen wij of onze reclamepartners informatie verzamelen over hoe u onze website of onze app gebruikt of er een verbinding mee maakt of hoe u andere webpagina's, sociale mediadiensten, inhoud en advertenties die u, of anderen die het apparaat gebruiken waarmee u een verbinding maakt met onze website of app, bezoekt, ermee omgaat of deze bekijkt. De informatie die verzameld wordt omvat mogelijk ook het IP-adres van het apparaat waarmee u een verbinding maakt met onze website of onze app.  

Wij of onze reclamepartners gebruiken de verzamelde informatie om ervoor te zorgen dat de reclameberichten die u op onze website, onze app of websites en apps van andere partijen ziet (in het geval dat onze partners ruimte voor reclame hebben), meer relevant voor u zijn.  

Doorgaans worden cookies en gelijkaardige technologieën gebruikt om dit soort reclame te verstrekken. U vindt meer informatie over ons gebruik van cookies en hoe u het gebruik daarvan beheert in ons cookieverklaring hieronder.   


7. UW PERSOONSGEGEVENS OPSLAAN EN OVERDRAGEN 

Cookies en lokale opslag: wij slaan informatie (waaronder persoonsgegevens) mogelijk lokaal op uw apparaat op met behulp van cookies en andere browser- en applicatie-opslagmethoden. Voor meer informatie dient u ons cookieverklaring hieronder te raadplegen.  

Bewaren van uw persoonsgegevens: uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij verzameld zijn of langer dan bij wet is vastgelegd.  

Beveiliging: wij implementeren gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging of schade. 

Internationale overdracht van uw persoonsgegevens: de persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen worden overgedragen aan en opgeslagen in landen buiten de jurisdictie waarin u zich bevond op het moment van het verzamelen van uw persoonsgegevens. Gegevens kunnen worden overgedragen van de EER naar de VSA en Singapore, voornamelijk zodat onze kantoren in deze landen toegang kunnen krijgen tot deze gegevens, maar ook om onze websiteservers te kunnen hosten waarop uw gegevens worden bewaard. Indien u een vakantie boekt naar een bestemming buiten de EER wordt uw informatie ook doorgegeven aan het relevante hotel en/of de relevante excursieproviders op die bestemming. Sommige van deze jurisdicties bieden andere niveaus van bescherming met betrekking tot persoonsgegevens en kunnen, in bepaalde omstandigheden, minder veilig zijn dan de jurisdictie waarin u woont. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig wordt verwerkt in overeenstemming met het toepasselijk recht en deze privacyverklaring. Wanneer informatie wordt overgedragen buiten de EER en wanneer dit gebeurt aan een belanghebbende of een verkoper in een land dat niet onderhevig is aan een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, worden gegevens gepast beschermd door contractuele standaardclausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, of Bindende Bedrijfsvoorschriften voor de Processor van een verkoper.

Als je deze website bezoekt vanuit een land binnen de EU, houd er dan rekening mee dat je persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt in het Verenigd Koninkrijk. 

8. HOE LANG WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE BEWAREN 

Als we registratiegegevens verwerken, doen we dat zolang u een actieve gebruiker bent en voor een bepaalde tijd hierna. 

Als we persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of met uw toestemming verwerken, verwerken we de gegevens totdat u ons vraagt om hiermee te stoppen en voor een korte periode hierna (zodat we uw verzoeken kunnen implementeren). We houden ook de registratie bij waarin staat dat u ons hebt gevraagd om u geen directe marketing te sturen of uw gegevens niet te verwerken zodat we uw wensen in de toekomst kunnen respecteren. Deze registratie wordt bewaard zolang we uw persoonsgegevens bewaren in overeenstemming met deze paragraaf.  

Als we persoonsgegevens verwerken in verband met het naleven van een contract of het meespelen met een wedstrijd bewaren we de gegevens voor 6 jaar vanaf uw laatste interactie met ons. Dit omvat alle correspondentie die u hebt gehad met onze klantendienst zodat we gemaakte claims of klachten kunnen oplossen.  


9. TOEGANG TOT EN CORRECTIE VAN UW PERSOONSGEGEVENS   

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: 

(i) het recht om geïnformeerd te worden over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt; 

(ii) het recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u hebben en hier een kopie van te ontvangen; 

(iii) het recht om correctie te vragen van onnauwkeurige persoonsgegevens die wij over u hebben; 

(iv) het recht om te verzoeken dat uw gegevens worden gedeeld (geporteerd) met een andere controller; en 

(v) het recht om te vragen om het blokkeren, beperken of verwijderen van uw persoonsgegevens. Bovendien hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens onder sommige omstandigheden (met name als we de gegevens niet hoeven te verwerken voor de uitvoering van een contract of een andere wettelijke vereiste, of wanneer we de gegevens gebruiken voor directe marketing). Om de bovenstaande rechten uit te oefenen, of indien u vragen hebt over uw rechten, dient u contact op te nemen met ons via de gegevens zoals beschreven in het onderstaande deel “Contact opnemen met ons”. U kunt ook verzoeken dat uw account (inclusief de persoonsgegevens die we bewaren) permanent wordt verwijderd in de sectie “Uw account” op de website.  

Indien u vermoedt dat wij persoonsgegevens bezitten, dient u contact op te nemen met ons via de contactgegevens zoals beschreven in het onderstaande deel “Contact opnemen met ons”. Gelieve zo veel mogelijk informatie te verstrekken over de persoonsgegevens die u zoekt en wij helpen u graag verder om het te vinden. Indien u onopgeloste bezorgdheden hebt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een EU-autoriteit waar u woont, werkt, of daar waar u overtuigd bent dat een schending heeft plaatsgevonden. 


10. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN 

Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van websites van derden of onze partnernetwerken, adverteerders, partners, nieuwspublicaties, retailers en dochterbedrijven. Indien u een link naar één van deze websites volgt, dient u op te merken dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor hun beleid. Controleer het beleid van die websites voordat u informatie indient op deze websites.  


11. WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING 

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken en dus moet u deze verklaring af en toe opnieuw raadplegen. Bij een materiële wijziging van deze privacyverklaring, zullen wij de datum “laatste wijziging” onderaan deze privacyverklaring bijwerken. De wijzigingen in deze privacyverklaring worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden gepubliceerd. 


12. KENNISGEVING AAN U 

Wanneer wij u ergens over moeten informeren, hetzij omwille van juridische, marketing of andere bedrijfsgebonden doeleinden, zullen wij de volgens ons beste manier kiezen om contact met u op te nemen. Wij zullen dit doorgaans doen via e-mail of via een kennisgeving op onze website. Het feit dat wij u kennisgevingen kunnen sturen, verhindert u niet om u uit te schrijven voor bepaalde vormen van contact, zoals beschreven in deze privacyverklaring. 


13. CONTACT MET ONS OPNEMEN

Wij horen graag uw vragen, opmerkingen en verzoeken in verband met deze privacyverklaring en u dient deze te richten aan: Secret Escapes Ltd, 120 Holborn,  EC1N 2TD,  Londen,  Verenigd Koninkrijk klantenservice@secretescapes.be 

Deze privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op 21/12/2020.


Dit cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe Secret Escapes Limited (“wij”, “ons” of “onze”) deze gebruiken op onze site of app. Wij raden u aan om het beleid volledig te lezen zodat u begrijpt welke informatie wij verzamelen via het gebruik van cookies en hoe die informatie wordt gebruikt.  

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn tekstbestanden die kleine hoeveelheden informatie bevatten en die op een computer (en ook op tablet of smartphone) gedownload worden wanneer u een site of app bezoekt. De site of app die de cookies gedownload heeft - of andere websites of apps die dezelfde cookies gebruiken - kan deze cookies herkennen. Op die manier kunnen de websites of apps weten of de computer hen al eerder heeft bezocht.  

Waar worden cookies voor gebruikt? 

Cookies dienen veel verschillende doelen, ze helpen ons bijvoorbeeld begrijpen hoe onze site of app gebruikt wordt, laten u efficiënt tussen pagina's navigeren, onthouden uw voorkeuren en verbeteren uw algemene internetervaring op onze site of app. Cookies kunnen er ook voor zorgen dat de marketing die u online ziet meer relevant is voor u en uw interesses. 

Welk soort cookies gebruikt Secret Escapes? 

Het soort cookies dat op onze site of app wordt gebruikt, kan doorgaans in één van de volgende categorieën worden ingedeeld: strikt noodzakelijk; analytisch; functioneel; reclame; en sociale media. In de onderstaande lijst vindt u meer informatie over elk van de cookiecategorieën.   

Strikt noodzakelijke cookies - Deze cookies zijn essentieel voor het functioneren van onze site of app. Ze stellen u in staat om door de site of app te navigeren en de functies te gebruiken. Zonder deze cookies zouden de diensten die noodzakelijk zijn om u onze site of app te laten gebruiken, zoals toegang tot beveiligde delen van de site of app, niet aangeboden kunnen worden. 

Analytische cookies - Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers gebruik maken van onze site of app, bijvoorbeeld welke pagina's het meest bezocht worden, hoe bezoekers van de ene link naar een andere link doorklikken en of ze foutmeldingen van bepaalde pagina's krijgen. Alle informatie die deze cookies verzamelen wordt op anonieme basis gegroepeerd met informatie over het gebruik van onze site of app door andere gebruikers. In het algemeen bieden deze cookies ons analytische informatie over hoe onze site of app presteert en hoe wij dit kunnen verbeteren. 

Functionele cookies - Dankzij deze cookies kunnen wij de keuzes die u maakt onthouden en onze site of app specifiek op maat aanpassen om geoptimaliseerde functies en inhoud voor u aan te bieden. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze site of app, door uw gebruikersnaam, taal- of landkeuze te onthouden. Ze kunnen ook gebruikt worden om wijzigingen te onthouden die u hebt doorgevoerd in lettergrootte, lettertype en andere pagina-onderdelen die u op maat kunt aanpassen en om zoekopdrachten te versnellen.   

Reclamecookies - Deze cookies worden gebruikt om advertenties te tonen die relevant zijn voor u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een reclame ziet te beperken en ook om de effectiviteit te meten van de reclamecampagne. Ze onthouden dat u een site of app hebt bezocht en deze informatie kan gedeeld worden met andere organisaties zoals reclamepartners. Dit betekent dat nadat u onze site of app hebt bezocht, u soms elders op het internet advertenties kan zien over onze diensten.  

Cookies voor sociale media - Om uw internetervaring te verbeteren en inhoud eenvoudiger te kunnen delen, bevatten sommige pagina's op onze site of app mogelijk hulpmiddelen of toepassingen die gelinkt zijn aan derde partij social media serviceproviders zoals Facebook, Twitter of Google+. Via deze hulpmiddelen of toepassingen kan de social media serviceprovider zijn eigen cookies op uw computer plaatsen. Wij hebben geen controle over deze cookies. u dient de website van de social media serviceprovider te controleren voor meer informatie over hoe deze providers cookies gebruiken. 

Hoe lang blijven cookies op mijn computer staan? 

Hoe lang een cookie op uw computer blijft staan, hangt ervan af of het een “permanente” of “tijdelijke sessie-”cookie is. Wanneer u stopt met surfen blijven sessie-cookies niet langer op uw computer staan. Permanente cookies blijven op uw computer staan nadat u gestopt bent met surfen totdat deze cookies vervallen of verwijderd worden.  

Cookies van eerste en derde partij 

“First party cookies” zijn cookies die aan ons toebehoren en die wij op uw computer plaatsen. “Third party cookies” zijn cookies die een andere partij op uw computer plaatst wanneer u onze site of appbezoekt. 

Derden die cookies plaatsen via onze site of app, verlenen ons een dienst of verlenen een functie ten aanzien van de site of app, maar we hebben niet altijd controle over de manier waarop cookies van derden worden gebruikt. Controleer de website van derden voor meer informatie over hoe ze cookies gebruiken.   

Hoe cookies te beheren vanaf deze site of app 

U kunt te allen tijde uw toestemming voor ons gebruik van cookies intrekken of wijzigen. Indien u uw toestemming wilt intrekken of wijzigen, kunt u doorgaans de browser gebruiken waarmee u deze site of app bekijkt, om de voorwaarden voor het opslaan of toegang verkrijgen tot cookies te definiëren en in het bijzonder om cookies te activeren, uit te schakelen of te verwijderen. Om dit te doen, dient u de instructies te volgen die uw browser u biedt (gewoonlijk binnen de instellingen voor “Help”, “Extra” of “Bewerken”). Het zou kunnen zijn dat, indien u uw browser instelt voor het uitschakelen van cookies, u mogelijk geen toegang krijgt tot beveiligde onderdelen van de site of app en andere onderdelen van de site of app mogelijk ook niet correct werken. 

U vindt meer informatie over het wijzigen van de instellingen van uw browsercookies op www.allaboutcookies.org.

Sommige derden maken mogelijk gebruik van reclamecookies om informatie te verzamelen over uw internetactiviteit zodat ze u online advertenties kunnen tonen die relevant zijn, gelet op uw interesses. De reclame-industrie in de EU heeft een programma ontwikkeld waarmee u zich kunt uitschrijven voor cookies die voor deze doeleinden worden gebruikt. Meer informatie over het EU-programma vindt u op http://allaboutads.info/choices/ of http://youronlinechoices.com. 

Vragen 

Indien u vragen hebt over deze cookieverklaring, kunt u door middel van e-mail contact met ons opnemen via: klantenservice@secretescapes.be

Deze cookieverklaring werd voor het laatst gewijzigd op 23/05/2018